กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น (2)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 SpS001 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
2 SpS005 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
* สกุลเงิน บาท