กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (12)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 Sp-001 ถุงเท้ากีฬา 50 โหล 200.00
2 Sp-002 ถุงเท้ากีฬา 50 โหล 200.00
3 Sp-003 ถุงเท้ากีฬา 50 โหล 200.00
4 Sp-004 ถุงเท้ากีฬา 50 โหล 200.00
5 SP-005 ถุงเท้ากีฬา 50 โหล 200.00
6 SpS001 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
7 SpS002 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
8 SpS004 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
9 SpS003 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
10 SpS005 ถุงเท้ากีฬาข้อสั้น 50 โหล 185.00
11 An-001 ถุงเท้าตาตุ่ม 50 โหล 185.00
12 An-002 ถุงเท้าตาตุ่ม 50 โหล 185.00
* สกุลเงิน บาท